Hem

Förändra skolan i ett föränderligt samhälle

 

Skolan ställs idag inför många utmaningar i och med samhällets utveckling. Vi pedagoger måste ta hänsyn till det i vår undervisning för elevernas lärande.

 

Det som sker i klassrummet behöver kunna appliceras till verkligheten utanför. Vi måste ge våra elever förmågor och färdigheter som de kan använda under hela sin dag och under hela sitt liv. Både yrkesliv och privatliv. Förmågor och färdigheter som möjliggör för våra elever att verka i och påverka vårt samhälle positivt. Ett lärande för livet.

 

Vi har tagit fram en metod där ni kan utveckla elevens sociala- och entreprenöriella förmågor samtidigt som ni arbetar med läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav i flera ämnen. Vi kallar denna metod för Samhällsprojektet. Ett meningsfullt lärande för elevens vardag och deras framtid. Vår framtid!

 

 

Alla rättigheter förbehålles, Forandraskolan.se