Hem

Förändra skolan i ett föränderligt samhälle

 

Skolan ställs idag inför många utmaningar i och med samhällets utveckling. Vi pedagoger måste ta hänsyn till det i vår undervisning för elevernas lärande.

 

Det som sker i klassrummet behöver kunna appliceras till verkligheten utanför. Ska vi pedagoger fokusera på rena kunskaper eller ska vi träna elevers förmågor och färdigheter? Hur ska vi göra detta samtidigt som vi ger elever verktyg för att verka i och påverka vårt samhälle positivt?

 

Vi har tagit fram en metod där ni kan utveckla elevens sociala- och entreprenöriella förmågor samtidigt som ni arbetar med läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav i flera ämnen. Vi kallar denna metod för Samhällsprojektet. Ett meningsfullt lärande för elevens vardag och deras framtid. Vår framtid!

 

 

Alla rättigheter förbehålles, Forandraskolan.se