Kontakt

Olle Forsén


Jag är utbildad på GIH och har arbetat i skolans värld sen 15 års ålder. Jag brinner för frågor som rör elevernas hälsa. Som idrottslärare har jag möjlighet att arbeta både med elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa och förmåga. Jag vill att skolan förändras och får ett mer uttalat helhetsperspektiv på elevernas utveckling. Telefon: 0768520679


Mail: olle.forsen@forandraskolan.se


Alla rättigheter förbehålles, Forandraskolan.se


Camilla Rosenberg


Jag är utbildad på Stockholms universitet (lärarutbildningen svenska/svenska som andraspråk för skolår F-6) och har arbetat i skolans värld sedan 20 års ålder. Jag vill ge mina elever kunskaper för livet och den sociala biten väger tungt i mitt arbete.Telefon: 0707905999


Mail: camilla.rosenberg@forandraskolan.se